Ετικέτα: another post

  • Ασφάλεια ιστότοπου id0.gr (no hacking) 👀

    Σύμφωνα με το Mozilla Observatory »» ο τρέχων συνολικός βαθμός ασφάλειας του ιστότοπου μας είναι: B+ || score = 80% || tests passed = 10/11 || 🐧 || ImmuniWeb ⇒ […]

  • Δοκιμαστικό Άρθρο 👻

    ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα, ἆρ᾿ οἶσθ᾿ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾿ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ Οὐδὲν γὰρ οὔτ᾿ ἀλγεινὸν οὔτ᾿ ἄτης ἄτερ […]